Mapa

Advokátní kancelář JUDr. Oldřich Ševčík Vstupte

Základní údaje o advokátní kanceláři, identifikace, bankovní spojení

Nová adresa a nový telefon

Sděluji, že sídlím na jiné adrese, jenom kousek od dosavadního sídla.

Moje nová adresa je:

Malinovského náměstí 4
660 87 BRNO

Zároveň sděluji, že opět používám telefon s číslem 542 210 900. Dále vlastním nový přenosný telefon s číslem 607 048 371.


V advokátní kanceláři působí advokát JUDr. Oldřich Ševčík. Jeho evidenční číslo u České advokátní komory je 11 483, IČ je 60356413. ID datové schránky je bj6f9bg. JUDr. Ševčík je zapsán v seznamu, který je vedený u České advokátní komory jako advokát od ledna roku 2007. Předtím působil jako advokátní koncipient v jiných advokátních kancelářích.

Advokátní kancelář dříve sídlila na adrese: Rooseveltova 584/9, 602 00 Brno-město. Zaměření je generální praxe.

Představitelem této advokátní kanceláře je pouze JUDr. Ševčík, nikdo jiný nemůže přijmout plnou moc za uvedenou advokátní kancelář či bez vědomí JUDr. Ševčíka jednat s klienty či s úřady a dalšími organizacemi. Toto jsou také jediné oficiální internetové stránky kanceláře.

Jako způsob výkonu advokacie má JUDr. Ševčík na internetových stránkách České advokátní komory uvedeno samostatný advokát .

Bankovní účet je vedený u Československé obchodní banky, a. s.
pobočka pro retailovou klientelu
malé a střední podniky
Joštova 5
601 79 Brno
Telefon: +420 545 666 111
Fax: +420 545 566 750
Email: info.brn-jostova@csob.cz

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Číslo účtu je: 219944321
Kód banky je: 0300
Píše se tedy: 219944321/0300