Mapa

Advokátní kancelář JUDr. Oldřich Ševčík Vstupte

Charakteristika advokátní kanceláře, zaměření

Jedná se o malou advokátní kancelář, sestávající z jediného advokáta, to jest tedy mě, JUDr. Oldřicha Ševčíka. Zdůrazňuji, že nikdo jiný, nežli já sám, nemůže přijmout za mě plnou moc a nemůže vyjednávat právní zastupování, respektive obhajobu v trestní věci. Stalo se mi, že jsem se dozvěděl, že někdo se představoval jako můj spolupracovník, se mnou spojený, či něco podobného a nabízel právní služby mým jménem. Toto je zajisté bez mého vědomí.

Jelikož jsem jediným advokátem v mé advokátní kanceláři, spolupracuji s jinými advokáty, kteří taktéž působí samostatně. Vždy takto činím, pokud je to potřeba, je potřeba cokoliv konzultovat, poradit se, nebo když se obávám, že se bude jednat o časově náročnější věc, může dojít ke kolizím s jiným jednáním. Mým zaměřením je generální praxe, což je uvedeno i na internetových stránkách České advokátní komory. Věnuji se v podstatě výhradně zastupování jednotlivců, nikoliv společností a to včetně obhajoby ve věcech trestních. Je možno říci, že obhajoba ve věcech trestních  představuje podstatnou část mé činnosti. V obhajobě ve věcech trestních je možno říci, že se zabývám především obhajobou v obecné trestné činnosti, obhajobě při stíhání za dopravní nehody, v menší míře se též zabývám obhajobou v případě hospodářské trestné činnosti.

Často zastupuji klienty při projednávání přestupků v dopravě.

Mými klienty jsou převážně běžní lidé, kteří se na mě obrátí, neboť potřebují pomoci v některé záležitosti. V případě některých klientů se jedná o jednorázové zastoupení či obhajobu, jindy se jedná o opakované zastupování, ať již toho stejného klienta, či někoho dalšího z rodiny, či z okruhu známých a spolupracovníků.

V různých dobách převládají různí klienti. Jelikož je možno říci, že se domluvím některými jazyky, tak někdy dochází k tomu, že zastupuji i cizince, kteří si vyřizují pobytové záležitosti. Na všechny lidi pohlížím stejně a naopak se dívám méně přátelsky na ty, co vyvolávají rasovou, náboženskou, třídní a jinou nenávist.

Pokud obhajuji někoho, kdo je stíhaný za dopravní nehodu, často zadávám vypracování posudku soudnímu znalci. Často jsem zadával vypracování posudků znalci z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie v případech, kdy klient trpí duševními potížemi a znalec přibraný policií o něm napíše, že je zcela v pořádku.

Spolupracuji taktéž s tlumočníky a překladateli, pokud je to potřeba.