Mapa

Advokátní kancelář JUDr. Oldřich Ševčík

Velmi opatrně s podáním výpovědi u vazebního zasedání, případně s podáním vysvětlení na úřední záznam

Jsem odpůrcem současného soudního systému, jak byl založený komunisty, po té, co se dostali k moci a s malými, opravdu jenom kosmetickými úpravami, byl ponechán do dnešních dnů. Vadí mi, že to, co založili komunisté, stále existuje. Naopak to, co zrušili komunisté, nebylo obnoveno. Komunisté především zrušili soudní poroty. Dříve, když byl někdo obžalovaný ze závažného trestného činu, tak o jeho vině či nevině, rozhodovala dvanáctičlenná nezávislá porota, složená z místních občanů. Komunisté odstranili poroty ze soudního systému a tento stav zůstal až do dnešních dnů. Doufám, že jednoho dne, až odejde poslední veřejný činitel, který ještě sloužil komunistickému režimu, dojde k obnovení porotního systému a k obnovení činnosti nezávislých soudních porot. Bývalí komunisté, kteří dnes zastávají důležité posice ve všech třech větvích státní moci, argumentují proti soudním porotám různými způsoby, pokud vůbec kdy nějak argumentují. Bývalí komunisté například říkají, že soudní poroty jsou součástí „anglosaského“ právního systému a tudíž se nehodí do „kontinentálního“ soudního systému. Bývalí komunisté dále tvrdí, že soudní poroty jsou součástí „common law“, nejsou tudíž vhodné a použitelné v Evropě. Nic z toho není pravda. Soudní poroty byly součástí rakousko-uherského soudního systému a měly svoje nezadatelné místo v prvorepublikovém Československu, které rozhodně nebylo součástí jakéhosi „common law“ a nemělo „anglosaský“ právní systém.

Co však naděláme? Nemůžeme sedět se založenýma rukama a čekat, až si vybojujeme právo na spravedlivý, nestranný proces, který nám dává jedině soudní porota. I za současných podmínek musíme bojovat, musíme se snažit co nejvíce pomoci klientovi, případně sami sobě, když dojde k trestnímu stíhání.

Zde je jedna z dobře míněných rad: Jste-li obviněni z trestného činu a je-li na Vás dán návrh na vzetí do vazby, pak buďte velmi obezřetní. Dojde-li k vazebnímu zasedání, ve kterém se bude rozhodovat o tom, zda budete vzati do vazby, pak může dojít k tomu, že soudce, který o návrhu státního zástupce bude rozhodovat, Vám položí spoustu otázek a bude po Vás chtít, abyste se vyjádřili k tomu, co je Vám kladeno za vinu. Zde však buďte velmi ostražití. Za prvé je nutno si uvědomit, že vazební zasedání slouží k tomu, aby se rozhodlo, zda konkrétní obviněný půjde do vazby, nebo bude ponechán na svobodě. Protokol o výslechu tohoto obviněného by se neměl používat u soudu jako důkaz, je to protokol o vazebním zasedání, nic více. Pamatujte si však, že pokud ve vazebním zasedání řeknete něco, co bude později posuzováno jako důkaz proti Vám, pak Vám tento protokol o vazebním zasedání u soudu přečtou a budou se na to dotazovat. Jinými slovy, buďte si jistí, že Vám protokol o vazebním zasedání přečte soudce, kterému bude případ přidělen. Proto buďte velmi opratní, třeba policie a státní zastupitelství nemají žádné důkazy, třeba je to vše trochu jinak a oni Vám jenom slibují, že když se doznáte, tak se „přimluví“ u soudce, aby Vás pustil. Tomu nevěřte. Pokud na Vás dali návrh na vzetí do vazby, tak to myslí doopravdy, nepodali ho nějak „přátelsky“ a tak.

Soudci dokonce dělají postupy, které byste nečekali, pokud byste si mysleli, že soudcové jsou „nezávislí“ a „objektivní“. Pokud však víte, že soudy jsou normální státní institucí, jako třeba státní zastupitelství, nebo policie, tak se divit vůbec nebudete.

Uvedu příklad, co se děje běžně. Policie obviní mladíka z ne příliš závažného trestného činu. Státní zástupce na něho podá návrh na vzetí do vazby. Není zde důvod nutné obhajoby, neboť mladík je stíhán v sazbě do tří, či pěti let. Není také důvod nutné obhajoby, neboť není ve vazbě, o té se teprve bude rozhodovat. Policisté řeknou mladíkovi, že třeba bude puštěný „na slib“, záleží na tom, jestli bude spolupracovat. Mladíka dovedou k vazebnímu zasedání, ve kterém mu soudce řekne, že chce, aby velmi podrobně popsal, čeho se dopustil, co se stalo, kdo byl s ním, co dělali, proč, od kdy a tak dále. Výslech trvá hodinu, více hodin. Mladík soudci řekne, co se dá a soudce ho samozřejmě vezme do vazby. Policisté potom mladíkovi rozšíří trestní stíhání a je nyní v mnohem vyšší sazbě. Mladíkovi vezmou rodiče advokáta, nebo je mu advokát přidělen. Zjistí se, že státní zastupitelství a policie na mladíka nic nemají, leda to, co na sebe prozradil u vazebního zasedání, přičemž polovina z toho, co vypověděl, byla nadsazená, neboť si myslel, že se musí doznat „co nejvíce“, aby ho pustili. Dojde k hlavnímu líčení a soudce neustále mladíkovi klade otázky, které vyplývají z toho, co řekl u vazebního zasedání. Když mladík tato tvrzení popírá, tak mu soudce řekne:“ ...ale před soudcem jste vypověděl, že...“ Samozřejmě, žádný výslech „před soudcem“ neexistuje, je to „vazební zasedání“, ale mnohokráte jsem slyšel „před soudcem“.

Prosím Vás o jednu věc. Třeba na tom bude záviset Váš další život. Dojde-li u Vás k vazebnímu zasedání, pak k věci, která je Vám kladena za vinu, vůbec nevypovídejte. Trvejte na přítomnosti advokáta, pokud žádného neznáte, tak žádejte, aby Vám byl obhájce z řad advokátů ustanoven. I potom vypovídejte jenom k tomu, kde bydlíte, jaké máte telefonní číslo a uveďte, že se dostavíte. Nabídněte slib. Pokud vypovíte při vazebním zasedání cokoliv, bude to použito proti Vám, i když Vám postupem času mnohem zpřísní sazbu a v době vazebního zasedání jste byli ohroženi nízkou sazbou. Použijí vše, co jste uvedli, když jste byli v sazbě do tří let i ve chvíli, kdy jste již v sazbě do let dvanácti. Věřte mi.

To samé s výpovědí na úřední záznam, který se nesmí použít. Státní zástupce stejně do spisu zahrne i výpovědi na úřední záznam a přestože jsou tyto záznamy nepoužitelné, každý soudce si je přečte, když mu napadne nový případ, neboť tyto úřední záznamy jsou hned na začátku spisu. Soudce úřední záznamy nemůže použít? Ne? Může si je přečíst?

Snad každý člověk se může dostat do nepříjené situace, ve které je trestně stíhaný. V dané situaci buďte velmi ostražití, velmi nedůvěřiví a pamatujte si: co se může použít proti Vám, to se proti Vám použije. Pokud ve vazebním zasedání, když jste v sazbě do tří let, vypovíte spoustu věcí proti sobě a oni Vám Vaši věc zpřísní do sazby do dvanácti let, tak, to, co jste řekli v sazbě do tří let, s Vámi půjde stále dál. Proto radím, opatrnosti nikdy není nazbyt.

V Brně půli března 2020

JUDr. Oldřich Ševčík

judr@oldrichsevcik.cz

sevcik@shibboleth.cz