Mapa

Advokátní kancelář JUDr. Oldřich Ševčík Vstupte

Ústavní stížnosti

Ve velmi odůvodněných případech radím klientům, aby podali ústavní stížnost. Pokud dojde k nějakému nedopatření na straně státních orgánů (což je často), pak to neznamená automaticky, že je radno podávat ústavní stížnost. Ústavní stížnost by se měla podávat jenom ve velmi odůvodněných případech, jinak je naděje na úspěšnost podání ústavní stížnosti velmi malá. V trestních věcech se snažím, aby se věc vyvíjela pro mého klienta příznivě již v přípravném řízení. Často je dokonce možné uzavřít se státním zástupcem takzvanou dohodu o vině a trestu. V mnoha případech, pokud obviněný uzavře dohodu o vině a trestu, je jeho trest mnohem příznivější, než by byl, kdyby se věc táhla, kdyby došlo k opakovanému odročování hlavního líčení. Při uzavření dohody o vině a trestu je často možno dosáhnout podmíněného odsouzení, zatímco v hlavním líčení by věc skončila odsouzením k trestu odnětí svobody (nepodmíněně). Všem mým klientům proto radím, že nelze spoléhat na to, že po dlouhém soudním jednání vše napraví ústavní stížnost, která nám automaticky dá satisfakci. Jistě, v mnoha případech je možno podat ústavní stížnost, která má naději na úspěch. Věc je však třeba zvážit a přistupovat k ústavním stížnostem spíše uvážlivě.